Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Afwijkend mondgedrag

Omschrijving
De meeste mensen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is door bijvoorbeeld een vernauwing door verkoudheid of allergieën. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd. Habitueel mondademen is de gewoonte om in rust de lippen niet te sluiten, waarbij er niet door de neus wordt geademd. Als dit mondademen blijft bestaan terwijl de neus weer doorgankelijk is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en kunnen de mondspieren verslappen. Het kind kan de mond niet goed sluiten, waardoor het niet voelt dat het speeksel moet wegslikken. Ook kunnen er problemen zijn met slikken, controle over de tong, speen- en duimzuigen, waardoor de gebitstand afwijkend is en articulatieproblemen kunnen ontstaan. Sommige kinderen ademen uit gewoonte door hun mond in plaats van door de neus.

Oorzaak
Slappe mondmotoriek, speen- en duimzuigen, open mondgedrag door regelmatige verkoudheden en ontstekingen, onvoldoende ontwikkeling van de primaire mondfuncties (eten, kauwen, drinken en slikken), schizis, dyspraxie, en afwijkende gevoeligheid in en rond het mondgebied.

Behandeling
Behandeling van afwijkende mondgewoonten bestaat gewoonlijk uit het werken aan de spierspanning in en om de mond en het oefenen van een goede slikbeweging.
Het oefenen van de mondmotoriek bestaat uit bijvoorbeeld bellen blazen of spelletjes waarbij de lippen en tong getraind worden en de gevoeligheid van het mondgebied verbeterd wordt.
Ook worden uitspraakoefeningen gedaan. Tevens is er aandacht voor het afwennen van duim- of speenzuigen en het trainen van de juiste tongpositie tijdens rust, spreken en slikken.

Omdat nieuwe gewoontes aangeleerd moeten worden, is het belangrijk dat er regelmatig thuis goed geoefend wordt. Binnen enkele maanden kan de behandeling over het algemeen afgerond worden.
Er zijn dan meestal  veranderingen in de stand van het gebit te zien en ook wordt niet meer met de tong tussen de tanden gesproken.

Bij afwijkend mondgedrag wordt ook gekeken naar en rekening gehouden met de algehele motoriek en spierspanning. Daarom wordt de behandeling in sommige gevallen gecombineerd met kinderfysiotherapie.

Voor meer informatie over afwijkend mondgedrag: klik hier.

Bronvermelding: voor opzet gebruik gemaakt van website kinderpraktijk Samsam.