Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Auditieve verwerking

Omschrijving
Horen is slechts de eerste stap in het proces van spraakwaarneming. Wanneer de oren kunnen 'horen', hoeft spraak nog niet te worden verstaan. Nadat de oren het geluid hebben opgevangen, moet dit in de hersenen verwerkt worden tot een betekenisvolle boodschap. Dit deel van het proces wordt auditieve verwerking genoemd. Bij een probleem in de auditieve verwerking gaat het niet alleen om slechthorendheid, maar kan er ook sprake zijn van onvoldoende verwerking van informatie die via het gehoor binnenkomt. Te denken valt aan problemen op het gebied van het auditieve geheugen en van auditieve vaardigheden die nodig zijn voor het leren lezen en schrijven.

Oorzaak
Slechthorendheid, regelmatige oorontstekingen gedurende de eerste twee levensjaren, prikkelverwerkings- problemen, spraak- en taalontwikkelingsproblemen, dyslexie.

Behandeling
De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op taal, spraak, lezen en spellen. Dit uitgebreid onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen wordt vaak pas op zesjarige leeftijd afgenomen, meestal in een audiologisch centrum. Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven aan ouders of bijvoorbeeld leerkrachten. Vaak wordt er tijdens individuele logopedische behandelingen gerichte oefening gedaan om de auditieve functies te verbeteren. Luisteroefeningen en spelletjes, gecombineerd met training van de auditieve vaardigheden. Het vergroten van de aandachtsspan en concentratie met behulp van oefeningen vanuit de sensomotorische integratie.
Ook hierbij kan de behandeling gecombineerd worden met kinderfysiotherapie.

 

Voor meer informatie over auditieve problemen: klik hier