Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Broddelen

Omschrijving
Broddelen is een stoornis in het spreken waardoor het spreken slecht verstaanbaar is. Het spreektempo is meestal te hoog of te onregelmatig en klinkt niet vloeiend of niet ritmisch. Het is een hakkelende manier van praten.
De spraak is daarnaast onduidelijk en de inhoud vaak onsamenhangend.  Soms lijkt broddelen op stotteren.  Broddelen is merkbaar bij lezen, schrijven en in ritme en muzikaliteit.

Oorzaak
Aan broddelen ligt een centrale taalonevenwichtigheid ten grondslag. Daarnaast speelt aanleg voor broddelen een rol (Weiss). Deels is de oorzaak nog onbekend.
Wanneer de broddelaar zich gaat schamen voor zijn broddelen en er spanningen bij komen, kan er stotteren bij komen.

Behandeling
Na uitgebreid onderzoek zal de behandeling zich richten op die aspecten van het broddelen die de communicatie nadelig beïnvloeden  worden. Bij (jong) volwassenen richt de behandeling zich vooral op bewustwording van de eigen spraak, uitspraaktraining, training in correct formuleren en ritme- en intonatietraining. Het resultaat van de behandeling hangt, naast de ernst van het broddelen, af van doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.

Voor meer informatie over broddelen: klik hier