Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Prikkelverwerking

Omschrijving
Problemen met het verwerken van prikkels die binnenkomen via de zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken), en het omzetten van deze signalen in acties. Voorbeelden: concentratieproblemen, niet aangeraakt willen worden, eet- en drinkproblemen, problemen met de mondverzorging, auditieve verwerkingsproblemen, het moeilijk kunnen structureren van taken en opdrachten, het niet stil kunnen zitten op een stoel, ‘onhandig’ gedrag, zoals het veel te hard neer zetten van dingen of het onbedoeld hard dichtslaan van een deur. Dit alles kan ook leiden tot problemen op het sociaal-emotionele vlak. Doordat deze kinderen geen of weinig grip hebben op de verwerking van prikkels, reageren ze soms bijzonder heftig op veranderingen, terechtwijzingen of onoverzichtelijke situaties. Voor buitenstaanders is dit vaak onverwacht en niet te begrijpen.

Oorzaak
Onbekend. Sensorische integratieproblemen komen vaak voor als een op zichzelf staand probleem, maar kunnen ook een bijverschijnsel zijn van bijvoorbeeld NLD (Non-Verbal Learning Disability / Niet-verbale leerstoornis), ASS (Autisme Spectrum Stoornis), AD(H)D, of autisme.

Behandeling
Wanneer het kind op bepaalde prikkels te heftig reageert (‘overregistratie’), wordt geprobeerd deze prikkels te dempen. Wanneer er sprake van is dat het kind te weinig reageert op prikkels, is de behandeling gericht op het activeren van prikkels. Bij zogenaamde ‘tactiele afweer’ (niet aangeraakt willen worden of bepaalde zaken niet willen aanraken, vasthouden of in de mond willen hebben) wordt borsteltherapie toegepast. Dit is een vorm van massage die speciaal gericht is op het verminderen van de tactiele afweer. De therapie is speels en gericht op het stimuleren van het kind in het omgaan met omgevingsprikkels.

Cursussen Senso-motorische ontwikkeling door kinderfysiotherapeute en logopediste
Aangezien de sensorische informatieverwerking een ingewikkeld proces is, is er een uitgebreide cursus samengesteld voor ouders, leerkrachten en andere betrokkenen van kinderen met SI problemen. Deze workshop is opgedeeld in drie dagdelen. Meer informatie kunt u vinden op SI cursus Bea Kunst en Madelief
De cursus wordt gegeven door een kinderfysiotherapeut van Kinderpraktijk Madelief (Anne Veel) en logopediste Bea Kunst. De cursus wordt gegeven in drie dagdelen. De eerst volgende cursus is op zaterdag 24 en 31 januari 2015 en zaterdag 14 februari 2015. De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers:

6-8 personen     : €500,- pp
9-10 personen   : €400,- pp
11-12 personen : €350,- pp
Bij meer dan 12 personen: €310,- pp

Indien u graag een folder toegezonden wilt hebben, laat dit dan even weten via het contactformulier!

 Voor meer informatie over prikkelverwerkingsproblemen: klik hier.