Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Stem

Omschrijving
Klachten die optreden bij stemproblemen en stemstoornissen zijn vaak: een slechtere stemkwaliteit (hees, schor, wegvallen van de stem) en keelpijn of moe worden van het spreken. Stemklachten kunnen snel leiden tot verkeerd stemgedrag, dat vervolgens weer leidt tot nieuwe klachten. Het is daarom altijd goed om advies te vragen aan een logopedist wanneer er stemklachten zijn, ook al wordt er geen lichamelijke of medische oorzaak gevonden.

Oorzaak
Er zijn verschillende oorzaken die kunnen leiden tot stemproblemen. Veel stemproblemen ontstaan door (een combinatie van) factoren die op zich niet ernstig hoeven te zijn. Een verkeerde manier van spreken, verkeerd stemgebruik, overbelasting van de stem, spanning en stress kunnen een normaal functioneren van de stem belemmeren. Als dit maar lang genoeg aanhoudt, of als er meerdere factoren zijn die de stem negatief beïnvloeden, kan je een stemstoornis ontwikkelen.

Behandeling
De logopedist verricht (stem)onderzoek, stelt de logopedische diagnose en maakt een behandelplan. In de behandeling let ze op de lichaamshouding als voorwaarde voor een goed gebruik van de stem.
Er zal gewerkt worden aan de ademhaling (adembeweging en ademritme) en aan een ontspannen manier van stemgeven. De logopedist beschikt hierbij over verschillende technieken en oefeningen.

Voor meer informatie over de stem: klik hier