Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Hanen ouderprogramma

Het Hanen ouderprogramma

Communicatiekunst organiseert voor een groot regionaal gebied in Alkmaar het Hanenouderprogramma. Dit programma is in de jaren 70 in Canada ontwikkeld door Ayala Manolson en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een wereldwijd uitgevoerd programma dat alleen door daarvoor speciaal opgeleide logopedisten mag worden gegeven. Het doel van het programma is het verbeteren van de communicatie tussen ouder(s) en kind en daarmee het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling van het kind. Daardoor verbetert het onderlinge contact tussen ouder(s) en kind. Dit wordt bereikt door ouders, aan de hand van de communicatieprincipes van Hanen, meer inzicht te geven in de belevingswereld van hun kind. Voor het volgen van het programma is een verwijzing logopedie noodzakelijk.

Het programma MEER DAN WOORDEN is speciaal voor kinderen met autisme of kinderen met moeilijkheden in de sociale communicatie ontwikkeld. Het programma PRATEN DOE JE MET Z'N TWEEËN voor kinderen met een achterstand in de spraaktaalontwikkeling. Het Hanen ouderprogramma wordt op maandagavond gegeven. Aanmelden kan het gehele jaar. 

De principes van Hanen worden in de cursus Learning Language and Loving It ook aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers geleerd.  

Cursus: Praten doe je met z'n tweeën.
Locatie: Dorpshuis de Geist, Vinkenlaan 7, 1834 GN  Sint Pancras (vrij parkeren)    
Aanvang: maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur
Cursusleider: Bea Kunst 
Cursusboek: Praten doe je met z'n tweeën,
 een boek van Jan Pepper uitgegeven bij SWP, Uitgeverij B.V. ISBN 9789088509568

 

Intakegesprekken

zo snel mogelijk na aanmelding

Huisbezoek   1

tussen 23 augustus en 2 september 2022

Cursusbijeenkomst 1

maandag 5 september 2022

Cursusbijeenkomst 2

maandag 12 september 2022

Huisbezoek   2

tussen 13 en 24 september

Cursusbijeenkomst 3

maandag 26 september 2022

Cursusbijeenkomst 4

maandag 3 oktober 2022

Huisbezoek   3

tussen 4 en 22 oktober

Cursusbijeenkomst 5

maandag  24 oktober 2022

Cursusbijeenkomst 6

maandag 31oktober 2022

Huisbezoek   4

In overleg 

Cursusbijeenkomst 7

maandag 12 december 2022