Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Reacties cursisten Hanen ouderprogramma

Enkele ouders over het Hanen ouderprogramma

Een moeder:
"MIjn zoon is zo veranderd in positieve zin. Hij praat veel beter en zeker het contact maken is sterk verbeterd. Hij luistert echt en is veel gezelliger. Hij praat meer en beter en er groeit meer begrip voor elkaar, waardoor er voor mij veel meer sprake is van een band."

Een vader:
"De cursus heeft me geleerd om zo naar mijn dochter te kijken dat ik meer gedrag van haar herken als communicatie. Daardoor begrijpen we elkaar vaker en beter." 

Een vader:
"Hij heeft een enorme sprong vooruit gemaakt op het gebied van uitbreiding van taal, zinsbouw en woordenschat."

Een moeder:
"Als ouders zijn wij veel zekerder geworden over de wijze waarop we met ons kind omgaan. We hebben veel zelfvertrouwen gekregen. De tips uit de cursus zijn zeer duidelijk en heel goed thuis toe te passen." 

Een vader: 
"Als ik nu een kind met een ouder zie, wil ik ze het liefst direct laten zien hoe ze de communicatie met hun kind kunnen verbeteren. Eigenlijk zou elke ouder deze cursus moeten doen.
Het is een verrijking voor ouders en kind." 

En tot slot nog een moeder:
"In plaats van te schreeuwen en driftig te worden, gebruikt ze nu gebaren en klanken om me iets duidelijk te maken."