Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

De praktijk

De praktijk

Logopediepraktijk Communicatiekunst is centraal gelegen in Sint Pancras en daarmee gemakkelijk te bereiken voor cliënten uit de Alkmaarse wijken De Mare, De Nollen en Vroonermeer alsmede Heerhugowaard, Oudorp en Langedijk. 

In haar praktijk "Communicatiekunst " zorgt Bea Kunst voor een persoonlijke benadering in een voor de cliënt veilige omgeving. Preventie, zorg op maat en breed kijken naar de mogelijkheden van de cliënt zijn daarbij de uitgangspunten. Daarmee mag iedereen zichzelf zijn. Kijkend vanuit de mogelijkheden van de cliënt en de omgeving gaat zij met de cliënt op zoek naar het uitbreiden van de communicatiemogelijkheden.

Zij vindt het belangrijk om professioneel te handelen en streeft naar professionaliteit, samenwerking, innovatie en kennisontwikkeling.

Haar visie is dat communicatieve vaardigheden zich ontwikkelen in interactie met anderen. Voor de praktijk betekent dit dat, waar mogelijk, wordt samengewerkt met andere disciplines. Direct betrokkenen worden ondersteund zodat ze een aandeel kunnen leveren in de stimulering van de spraaktaalontwikkeling.

“Communiceren is een kunst!” 

Routebeschrijving


Routebeschrijving met google maps