Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Reacties van cursisten

Naar aanleiding van de cursus sensomotorische integratie zijn er door diverse cursisten reactie gegeven:

Reactie cursist

Hallo, mijn naam is Sandra Enkhorst en ik heb twee kinderen, Rehanna en Sylvana, op de Alk (een school voor zeer moeilijk lerende kinderen). Ik heb de cursus Sensomotorische training gevolgd die gegeven werd door Klazien Hoekinga en Bea Kunst. De cursus was voor mij een goede toevoeging op het begeleiden van de kinderen. Op de cursus krijg je duidelijk zicht op wat het eigenlijk betekent prikkels van buiten af te krijgen. En ook hoeveel prikkels wij krijgen elke dag maar weer. Daardoor werd voor mij duidelijk, dat een gevoelig kind die de prikkels niet kan uitzetten of ordenen, daardoor in een zeer chaotische wereld is.

Het belangrijkste van deze cursus is wel eerst het snappen van de prikkels.

Hoe komen ze binnen, maar ook hoe kan je de prikkels leren te ordenen, leren te ervaren en zelfs uit te kunnen zetten. Hiervoor krijg je op een zeer speelse manier en met een duidelijke uitleg heel veel handvatten om daar oplossingen voor te vinden.

Mijn dochter, bijvoorbeeld, is een hyperactief en chaotisch kind, waardoor haar motoriek ook dubbel zo grof is.

Doormiddel van het leren ondergaan van prikkels ( kleien, verven met handen, onder de douche insmeren met olie of scheerschuim enz.) leer je het kind prikkels te ervaren te herkennen en te accepteren. Je leert op deze cursus zelf oplossingen te zoeken voor je kind om een rustiger wereld te creëren. Ik heb er veel van geleerd op een leuke en duidelijke manier. We waren met ouders en leerkrachten aan de gang en zo leer je ook nog veel over je zelf, je wereld en de prikkels.

Ik raad de cursus ten zeerste aan voor ouders met een overprikkeld kind. Je kan ontspanning laten ontstaan bij je kind waardoor deze vrolijker en ook meer ontspannen de wereld in gaat.

Uit de Informatiekrant van SPD-noord en de ouderverenigingen VOGG en Philadelphia,  Marion van de Berg en Erica van Leeuwen.

Sensomotorische integratie “Sensomotorische integratie is de samenwerking tussen waarnemen en bewegen. Hierdoor is het mogelijk om onze bewegingen in doelgericht handelen om te zetten en ons bewust te worden van onszelf en de omgeving. Stoornissen op dit gebied kunnen zich o.a. uiten in de motoriek, de communicatie en het gedrag.”

Leren met en door paarden
Dit was wat ons, Marion van de Berg en Erica van Leeuwen, aansprak toen wij de folder van Communicatiekunst lazen. Wij begeleiden, met behulp van onze paarden, kinderen met o.a. deze ontwikkelingsproblemen. Het paard motiveert de kinderen op een positieve manier. Dit is heel dankbaar, boeiend werk waarin vooral het contact met het paard centraal staat. Door het paard zelf uit de stal te leren halen, het te aaien en te verzorgen leert het kind het paard spelenderwijs kennen. Door de oefeningen naast en op het paard ontwikkelt het kind zelfvertrouwen, een beter evenwicht, oprichting en een gevoel voor ritme. Omgaan met het paard is leren aanvoelen, met elkaar communiceren.

Voor ons bood de cursus Sensomotorische intergratie weer een nieuwe invalshoek. Bea Kunst en Klazien Hoekinga, de enthousiaste docentes van deze cursus, hebben de gave om een ingewikkelde stof duidelijk uit te leggen. Wij willen graag onze ervaringen met u delen.

De zintuigen
Tijdens de eerste les werden wij ons bijzonder bewust gemaakt van onze zintuigen. Verrassend was het, dat je naast het gehoor, gezicht, smaak, reuk en tast nog twee andere zintuigen hebt. Of was u al bekend met het evenwichtszintuig en het dieptezintuig? En al snel bleek, dat juist deze twee zintuigen, samen met het tastzintuig heel belangrijk zijn in de ontwikkeling van het kind. Zintuigen geven een prikkeloverdracht. Zij waarschuwen bijvoorbeeld voor gevaar en voorzien ons van informatie.

Bij sommige kinderen verloopt dit proces niet zo vanzelfsprekend. Soms wordt de prikkel niet opgemerkt of wordt er juist te heftig op gereageerd. Of is het systeem nog onrijp, dus nog niet volledig tot ontwikkeling gekomen. Problemen met het evenwichtszintuig kunnen de oorzaak zijn van moeilijkheden met grove en fijne motoriek, de oogcontrole en een goede spierspanning. De informatie van het diepte zintuig zegt ons iets over de positie en de beweging van onze lichaamsdelen. Stap voor stap kregen wij inzicht in de verwerking van de betreffende zintuigprikkels. Welke strategieën gebruiken wij eigenlijk zelf om alert te blijven? En, wat moet een kind met ontwikkelingsproblemen allemaal inzetten om alert te blijven om zo te kunnen leren? Nu begrijp ik eindelijk waarom een kind met A.D.H.D. niet stil kan blijven zitten! Door de uitleg van Bea en Klazien, en vooral door de direct hieraan gekoppelde oefeningen werd ons al veel duidelijk. Deze afwisseling tussen theorie en zelf ervaren en de vele voorbeelden uit de praktijk van Klazien als fysiotherapeute en Bea als logopediste zorgden ervoor dat de eerste cursusdag omvloog.

Het kwartje valt op zijn plaats
De huiswerkopdracht uit de verzorgde cursusmap gaf aan de tweede les een persoonlijk tintje. Door een uitgebreide vragenlijst in te vullen van je kind (of pupil) waarmee je werkt kregen wij inzicht hoe de informatie van de zintuigen verloopt. Dus: hoe komt iets binnen, wat neemt dit kind hiervan waar en hoe reageert dit kind hier op. Zo ontdekten wij welke zintuigen overgevoelig, ondergevoelig of nog onrijp waren. Er vielen veel kwartjes op hun plaats. O, nu snap ik waarom………enz. Leerzaam en leuk! En vooral omdat ook in de meegebrachte videobanden duidelijk door Bea en Klazien aangegeven werd hoe je kunt kijken naar de lichaamstaal. Ook kregen wij veel tips hoe nu juist deze zintuigen te stimuleren.

Juist deze zeer praktijkgerichte adviezen, en het samen naar nieuwe mogelijkheden zoeken voor onze kinderen sprak ons erg aan. Eigenlijk vinden wij deze cursus een aanrader voor iedereen die met kinderen omgaat. Niet alleen voor pedagogen of leerkrachten, maar juist ook voor alle ouders is deze cursus een eye-opener!