Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Vergoeding Logopedie

Logopedie wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
Alleen indien u bij CZ (hieronder vallen CZ, Delta Lloyd en OHRA) bent verzekerd ontvangt u een factuur. Deze factuur dient u zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar en bevat een eigen bijdrage. De betalingsvoorwaarden van Communicatiekunst staan vermeld op de website.  

Specifieke tarieven door derden betaald (2022):

 • Overleg met derden uurtarief € 92,= (exclusief uittarief)
  Het tarief voor het overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, wordt in rekening gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. 
 • Verslaglegging aan derden uurtarief  € 92,=
  Het tarief voor de verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer, wordt in rekening gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.
  Hieronder valt ook het maken van een cluster 2 verslag. 
   
 • Uittoeslag € 26,= 
  Op indicatie van een arts kan aan huis worden behandeld. De uittoeslag wordt extra in rekening gebracht en valt onder de vergoeding indien er een contract met de zorgverzekeraar is.
  Communicatiekunst heeft geen contract met CZ, OHRA en Delta Lloyd. 
 • Overleg met scholen
  De werkzaamheden voor de logopedist, die voortvloeien uit het ‘passend maken van het onderwijs’, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar van de betreffende leerling.
  Indien de scholen gebruik maken van de expertise van de logopedist zijn daar kosten aan verbonden. Dit geldt zowel voor een kind met als zonder cluster 2 indicatie. 

Afmelden
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail te worden afgezegd. Indien u de afspraak minder dan 24 uur van te voren heeft afgezegd, wordt, ongeacht de reden, 100% van het behandeltarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook in geval van ziekte. Deze facturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar en kunt u beschouwen als uw eigen risico.    

Behandeltarief 2022: € 46,= 
Anamnese en onderzoek na verwijzing: € 92,=
Eenmalig logopedisch onderzoek inclusief verslag: 
€ 110,=
Hanenouderprogramma: € 2286,46

Klachten
De praktijk is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Hier vindt u meer informatie over de klachtenregeling. 

Privacy
Communicatiekunst hanteert een privacyreglement. De zorgverzekeraar kan inzage vragen in de dossiers in verband met een kwaliteitsaudit. Indien u geen toestemming geeft voor inzage dient u dit zelf kenbaar te maken aan de behandelend logopedist.  

Alle prestaties voor niet gecontracteerde zorg op een rij.