Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Klachtenregeling

 

Wij hopen van harte dat de logopedische zorg aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/ of de logopedische behandeling dan vinden wij het fijn als u dit eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het College van Toezicht op de naleving van de Beroepscode voor logopedisten (het College) of de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn (de Klachtencommissie). Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) is onze praktijk aangesloten bij deze klachtencommissie.

Hier vindt u de brochure over de klachtenregeling van de NVLF.